• Hotline: 09 7799 3579
  • Email: bachkhoapvc@gmail.com

Phụ Kiện Phào Chỉ Thi Công

Vân Gỗ - Vân Đá Đẹp Tự Nhiên

New

BK-18401

BK-18401

Đặc điểm kỹ thuật của Len nhựa chân tường BK-18401 – Kích thước: 100mm (rộng), 10mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch – Ứng dụng: Dùng trang trí len chân tường.
Liên hệ

BK-18402

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ tường nhựa 15cm BK-18402: – Kích thước: 150mm (rộng), 3.6mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch – Ứng dụng: Dùng để làm viền khung tranh, tạo khung trang trí, lamri tường …
Liên hệ

BK-18403

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ tường nhựa BK-18403: – Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
Liên hệ

BK-18404

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ len tường nhựa BK-18404: – Kích thước: 60mm (rộng), 21mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
Liên hệ

BK-18407

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ tường nhựa BK-18407: – Kích thước: 45mm (rộng), 28mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân đá cẩm thạch – Ứng dụng: Dùng để tạo khung trang trí cho cột, tường hoặc dùng để làm viền khung tranh kết hợp với đèn led dây.
Liên hệ

New

BK-18501

BK-18501

Đặc điểm kỹ thuật của len tường nhựa 7cm BK-18501: – Kích thước: 70mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân gỗ – Ứng dụng: Dùng để che phôi của tấm ốp tường vân gỗ khi kết thúc lưng chừng tường hoặc ốp lamri tường ……
Liên hệ

BK-18502

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ nhựa ốp tường 6cm BK-18502: – Kích thước: 60mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân gỗ – Ứng dụng: Dùng tạo khung dạng cổ điển, dùng làm khung tranh, tạo điểm nhấn giữa mảng tường hoặc cột, lamri tường ……
Liên hệ

BK-18504

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ nhựa ốp tường 3.5cm BK-18504: – Kích thước: 35mm (rộng), 20mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân gỗ – Ứng dụng: Dùng để tạo khung tranh hoặc tạo khung trang trí làm điểm nhấn trong các thiết kế cổ điển
Liên hệ

BK-18505

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ nhựa len chân tường 12cm BK-18505 : – Kích thước: 120mm (rộng), 10mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Màu vàng – Ứng dụng: Dùng để ốp chân tường
Liên hệ

BK-18507

Đặc điểm kỹ thuật của chỉ nhựa ốp tường trang trí 8cm BK-18507 : – Kích thước: 80mm (rộng), 22mm (cao) – Chiều dài: Mỗi cây dài 2800mm – Màu nền: Phôi nhựa nguyên chất màu trắng – Bề mặt: Vân gỗ – Ứng dụng: Dùng để nối & tạo điểm nhấn giữa 2 tấm ốp tường vân gỗ.
Liên hệ