• Hotline: 09 7799 3579
  • Email: bachkhoapvc@gmail.com

Tấm Nhựa Giả Gỗ

Vân Gỗ Đẹp Tự Nhiên - Tiết Kiệm Chi Phí 90% - Chống Ẩm, Mối Mọt

New

BK-1841

BK-1841

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          600mm (rộng)  x  2900mm (dài)      Độ dày         8.5mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                  Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1862

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          165mm (rộng)  x 2950mm (dài)      Độ dày        10mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                 Sóng Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1843

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          600mm (rộng)  x  2900mm (dài)      Độ dày         8.5mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                  Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1864

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          202mm (rộng)  x 2950mm (dài)      Độ dày         15mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                 Sóng Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1845

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          600mm (rộng)  x  2900mm (dài)      Độ dày         8.5mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                  Vân gỗ Laminate
Liên hệ

New

BK-1866

BK-1866

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          150mm (rộng)  x  3000mm (dài)      Độ dày         10mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt               Sóng Vân gỗ Laminate
Liên hệ

BK-1847

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          600mm (rộng)  x  2900mm (dài)      Độ dày         8.5mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                  Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1868

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước         200mm (rộng)  x  2950mm (dài)      Độ dày         15mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt               Sóng Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1849

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          600mm (rộng)  x  2900mm (dài)      Độ dày         8.5mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                  Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1363

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước         150mm (rộng)  x  2950mm (dài)      Độ dày         10mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt         Sóng Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1842

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước          600mm (rộng)  x  2900mm (dài)      Độ dày         8.5mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt                  Vân gỗ Laminate  
Liên hệ

BK-1365

Đặc Điễm Kĩ Thuật      Kích thước         200mm (rộng)  x  3000mm (dài)      Độ dày         15mm (Dung sai +/- 0,5mm)      Màu nền                          Màu trắng      Bề mặt               Sóng Vân gỗ Laminate  
Liên hệ